Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

2021.07.03

Lisää kuvia Leviltä, ​​Kittilä (Gihttel), pohjois-Suomi neljä vuotta sitten: SAUNA heti matkan jälkeen ja enimmäkseen vain hengailla. Meillä oli maailman mukavin näkymä ikkunasta ylös vuorille. Suurin toiveeni on tällä hetkellä päästä mökille (kaikki mökin maksavat cirkus saman; noin 350 EUROa ja enemmän; mutta ei Riekon-mökkiä, kun asuin vuonna 2018 – oli niin lämmin mökissä !). Kaunis kesä, kun koko elämäni on kääntynyt ympäriinsä, kun olen vihdoin saanut opettajan henkilötodistuksen esikoulunopettajakoulutuksessa ja pidän tehtävääni esikoulunopettajana (ja enemmän), hyvällä palkalla, haluan kokea tämän perheen kanssa . Oli uskomattoman mukavaa vierailla Levillä, ​​Kittilä (Gihttel),”ystäväni” kanssa heinäkuussa 2018. – Olet minulle niin arvokas ja perhe huolehti sinusta matkan aikana.
Fler bilder från Levi, ​​Kittilä (Gihttel) i nordligaste Finland för fyra år sedan : SAUNA omgående efter resan samt att mest enbart att umgås. Vi hade världens trevligaste utsikt ut ur fönstret upp till bergen. Min högsta önskan just nu är att få komma till stugan (alla stugor kostar ungefär lika mycket; cirka EURO 350 och uppåt; dock inte stugan Riekko som jag bodde i 2018 – det var så varmt i stugan !). En vacker sommar, när hela livet har vänt, då jag äntligen har fått min lärarlegitimation i Förskollärarutbildning, och innehar min tjänst som Förskollärare (och mer), med god lön, vill jag uppleva detta med familjen. Det var otroligt trevligt att besöka Levi, ​​Kittilä (Gihttel) med “min vän” i juli 2018. – Du är så Värdefull för mig och familjen tog väl hand om dig under resans gång.
More pictures from Levi, ​​Kittilä (Gihttel) in northern Finland four years ago: SAUNA immediately after the trip and to mostly just hang out. We had the nicest view in the world out the window up to the mountains. My highest wish right now is to get to the cottage (everyone costs the same amount; about EURO 350 and up; but not the cottage Riekko as I lived in 2018 – it was so warm in the cottage !). A beautiful summer, when my whole life has turned, when I have finally got my teacher graduation in Preschool Teacher Education, and hold my position as a Preschool-teacher (and more), with a good salary, I want to experience this with the family. It was incredibly nice to visit Levi, ​​Kittilä (Gihttel)  with “my friend” in July 2018. – You are so valuable to me and the family took good care of you during the trip.
 • Uusia tapoja luoda musiikkia – ja uusia vaikutelmia : Tee kitarastasi japanilainen koto” :
 • Nya sätt att skapa musik på – och nya intryck “Gör om din gitarr till en japansk koto” :
 • New ways to create music – and new impressions : “Turn your guitar into a japanese koto” :

[embedded content]

[embedded content]

 • Työskentelyä lauantai 2021.07.03 klo. 1220 ja sunnuntai 2021.07.04 klo. 11:4520. Joten 8 tuntia työpäivää sekä lauantaina että sunnuntaina … kaksinkertainen palkka ja kaksi kertaa niin mukavaa ! ❤️🌹

 • Arbete lördag 2021.07.03 kl. 1220 och söndag 2021.07.04 kl. 11:4520. Alltså 8 h arbetsdag både lördag och söndag… dubbel lön och dubbelt så trevligt ! ❤️🌹

 • Work during Saturday 2021.07.03 at 1220 and Sunday 2021.07.04 at 11:4520. So 8 hours workday both Saturday and Sunday… double pay and twice as nice ! ❤️🌹
Nyt kun blogi on “myyty” ja voin painottaa “ehkä” saada ylimääräistä rahaa kirjoittamiseen, minun on valittava pieni suunta blogiviesteihin. Kirjoitan kuitenkin vähän arjesta ja elämästä. Hyvän jatkuvan mukavan päivän toivotan kaikille lukijoille ja kirjoitajioille, ja etenkin sinulle jotka harrastat lukemista. Olet kullan arvoinen ! 💖
Nu när bloggen “är såld” och jag kanske, med betoning på “kanske” får in extra pengar på att författa, måste jag välja lite riktning på blogginläggen. Dock skriver jag lite om vardagen och kring livet. En God fortsatt fin dag tillägnar jag alla läsare som skrivare, framförallt till er som engagerar er i att läsa. Du är Guld värd ! 💖
Now that the blog is “sold” and I may, with an emphasis on “maybe” get extra money to write, I have to choose a little direction on the blog-posts. However, I write a little about everyday life and about life. a Great Continued Nice Day I wish to dedicate all readers as writers, especially to you who engage in reading. You are worth Gold ! 💖 
 1. Tasa-arvo : antaa ihmisille saman asian.
 2. Oikeus : on oikeudenmukaisuus kaikissa tilanteissa.

 1. Jämställdhet : ger människor samma sak/er.
 2. Rättvisa : är rättvisa i varje situation.

 1. Equality : is giving people the same thing/s.
 2. Equity : is fairness in every situation.

[embedded content][embedded content]

/ Petri Torvinen

Lämna ett svar

Till startsidan